Прочистувачи на воздух BOSCH

Прочистувач на воздух Air 2000

Препорачана површина 37,5 м²

CADR од 180 m³/h

Предфилтер, Филтер со активен аглен и HEPA13 филтер

Податоци за ПМ 2,5

12.900,00 ден

Прочистувачи на воздух BOSCH

Прочистувач на воздух Air 4000

Препорачана површина 62,5 м²

CADR од 300 m³/h

Предфилтер, Филтер со активен аглен и HEPA13 филтер

Податоци за ПМ 2,5

21.900,00 ден

Прочистувачи на воздух BOSCH

Прочистувач на воздух Air 6000

Препорачана површина 125 м²

CADR од 600 m³/h

Предфилтер, Филтер со активен аглен, HEPA13 филтер и антибактериски филтер

Податоци за ПМ 2,5, влажност и температура

36.900,00 ден