Филтер за Air 2000

1.990,00 ден

Носете маска и ракавици кога ја чистите површината на филтерот или кога го заменувате филтерот.

Прочистувачот на воздухот е опремен со индикатор за замена на филтерот за да бидете сигурни дека филтерот за прочистување на воздухот е во оптимална состојба кога прочистувачот на воздух работи.

Доколку се користи 24 часа, работниот век на филтерот е 6 до 9 месеци.