Тип 6 со 3 внатрешни единици 2,5 + 3,5 + 3,5 kW

155.600,00 ден

  • Mулти сплит систем
  • BOSCH CL 5000 M Надворешна единица од 7,9 kW (27)
  • Можност до три внатрешни единици
  • Bosch CL 3000iU W 26 E Внатрешна единица
  • Bosch CL 3000iU W 35 E Внатрешна единица
  • Bosch CL 3000iU W 35 E Внатрешна единица
  • Енергетска класа на ладење А++
  • Енергетска класа на греење А+