Тип 4 со 2 внатрешни единици 3,5 + 5,5 kW

144.700,00 ден

  • Mулти сплит систем
  • BOSCH CL 5000 M Надворешна единица од 7,9 kW (27)
  • Можност до три внатрешни единици
  • Bosch CL 3000iU W 35 E Внатрешна единица
  • Bosch CL 3000iU W 53 E Внатрешна единица
  • Енергетска класа на ладење А++
  • Енергетска класа на греење А+