Мулти сплит системи BOSCH

BOSCH CL 5000 M Надворешна единица

Енергетска класа на ладење А++

Mулти сплит систем со атрактивен дизајн од Bosch

Надворешна единица со две до пет внатрешни единици

Mоќност од 5,3 kW до 12,3 kW

Конфигурации со ѕидни, канални или касетни уреди