Внатрешни единици

Внатрешни единици компатибилни со BOSCH CL 5000 M

Атрактивен дизајн од Bosch

Конфигурации со ѕидни, канални или касетни уреди

Индивидуално управување на внатрешните единици