Мулти сплит системи BOSCH

BOSCH CL 5000 M Надворешна единица

Енергетска класа на ладење А++

Mулти сплит систем со атрактивен дизајн од Bosch

Надворешна единица со две до пет внатрешни единици

Mоќност од 5,3 kW до 12,3 kW

Конфигурации со ѕидни, канални или касетни уреди

 

Внатрешни единици

Внатрешни единици компатибилни со BOSCH CL 5000 M

Атрактивен дизајн од Bosch

Конфигурации со ѕидни, канални или касетни уреди

Индивидуално управување на внатрешните единици

Дел од можните комбинации

Тип 1 со 2 внатрешни единици 2,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со две внатрешни единици

 

 

 

103.700,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 2 со 3 внатрешни единици 3,5 + 3,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со три внатрешни единици

 

 

 

156.600,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 3 со 2 внатрешни единици 3,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со две внатрешни единици

 

 

 

104.700,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 4 со 2 внатрешни единици 3,5 + 5,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со две внатрешни единици

 

 

 

144.700,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 5 со 3 внатрешни единици 2,5 + 2,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со три внатрешни единици

 

 

 

154.600,00 ден

Дел од можните комбинации

Тип 6 со 3 внатрешни единици 2,5 + 3,5 + 3,5 kW

Mулти сплит систем

Надворешна единица со три внатрешни единици

 

 

 

155.600,00 ден