Мулти сплит системи BOSCH

BOSCH CL 5000 M Надворешна единица

Енергетска класа на ладење А++

Mулти сплит систем со атрактивен дизајн од Bosch

Надворешна единица со две до пет внатрешни единици

Mоќност од 5,3 kW до 12,3 kW

Конфигурации со ѕидни, канални или касетни уреди

 

Внатрешни единици

Внатрешни единици компатибилни со BOSCH CL 5000 M

Атрактивен дизајн од Bosch

Конфигурации со ѕидни, канални или касетни уреди

Индивидуално управување на внатрешните единици

Climate 2000

Клима инвертер BOSCH CL 2000-Set 26 WE

Енергетска класа А++

Препорачана површина 25 м²

Ладење, греење, одвлажнување

Самостојно чистење, 8 °C Heating, Follow Me, DC мотор, -15-50 °C, wind avoid me

27.900,00 ден

Climate 2000

Клима инвертер BOSCH CL 2000-Set 35 WE

Енергетска класа А++

Препорачана површина 35 м²

Ладење, греење, одвлажнување

Самостојно чистење, 8 °C Heating, Follow Me, DC мотор, -15-50 °C, wind avoid me

29.900,00 ден

Climate 2000

Клима инвертер BOSCH CL 2000-Set 53 WE

Енергетска класа А++

Препорачана површина 55 м²

Ладење, греење, одвлажнување

Самостојно чистење, 8 °C Heating, Follow Me, DC мотор, -15-50 °C, wind avoid me

45.900,00 ден

Climate 2000

Клима инвертер BOSCH CL 2000-Set 70 WE

Енергетска класа А++

Препорачана површина 75 м²

Ладење, греење, одвлажнување

Самостојно чистење, 8 °C Heating, Follow Me, DC мотор, -15-50 °C, wind avoid me

77.900,00 ден

Climate 3000i

Клима инвертер BOSCH CL 3000i-Set 35 WE

Енергетска класа А++

Препорачана површина 35 м²

Ладење, греење, одвлажнување

Можност за WiFi конекција, Самодијагностика, Gear и Eco режим за заштеда

Сензор за движење, Заштита од замрзнување

34.900,00 ден

Climate 3000i

Клима инвертер BOSCH CL 3000i-Set 53 WE

Енергетска класа А++

Препорачана површина 55 м²

Ладење, греење, одвлажнување

Можност за WiFi конекција, Самодијагностика, Gear и Eco режим за заштеда

Сензор за движење, Заштита од замрзнување

55.900,00 ден

Climate 3000i

Клима инвертер BOSCH CL 3000i-Set 70 WE

Енергетска класа А++

Препорачана површина 75 м²

Ладење, греење, одвлажнување

Можност за WiFi конекција, Самодијагностика, Gear и Eco режим за заштеда

Сензор за движење, Заштита од замрзнување

88.900,00 ден

Climate 4000i Нова серија

Клима инвертер BOSCH CL 4000i-Set 35 WE

Енергетска класа на ледење и греење А++

Препорачана површина 35 м²

Греач на компресор и греач во садот за кондензат

Температурната флуктуација е само +/- 0,5 °C, Јонизатор, iClean

Греење до -21 °C, Gear и Eco режим, каталитички филтер, HD филтер, Био филтер

49.900,00 ден

Climate 4000i Нова серија

Клима инвертер BOSCH CL 4000i-Set 52 WE

Енергетска класа на ледење и греење А++

Препорачана површина 55 м²

Греач на компресор и греач во садот за кондензат

Температурната флуктуација е само +/- 0,5 °C, Јонизатор, iClean

Греење до -21 °C, Gear и Eco режим, каталитички филтер, HD филтер, Био филтер

69.900,00 ден

Climate 6000i

Клима инвертер BOSCH CL 6001i-Set 35 WE

Енергетска класа А+++

Препорачана површина 35 м²

Контола за влажност

Сензор за присутност, Golden coating technology

Филтер со ладен катализатор, 3D проток на воздух, јонизатор

61.900,00 ден