Мулти сплит BOSCH

Бош мулти сплит клима уред

Мулти сплит клима уредот се состои од една надворешна единица и повеќе внатрешни единици. Мулти сплит клима уредот овозможува истовремено загревање или ладење на повеќе простории во домот, деловните простории или деловна зграда.

Ладењето или греење на цел објект во исто време е исто така совршено изводливо со мулти-сплит клима уред.

Но, што всушност е мулти-сплит клима уредот? Мулти сплит клима уред е систем за климатизација кој се состои од една надворешна единица и неколку внатрешни единици. Бројот на внатрешни единици може да варира од две до пет. Точниот број на внатрешни единици што можете да ги поврзете со Вашата надворешна единица зависи од бројот на просториите каде се користи и нивната големина.

Како и со сплит клима уредите, исто така можете брзо и лесно да ракувате со мулти-сплит уредот со далечински управувач или со вашиот паметен телефон преку апликацијата Bosch. Внатрешните единици се произведуваат во различни модели, дизајни и големини. Од стандардни ѕидни единици, парапетни се до касетни или канални модели.